News

Silverberget har uppdaterats

Sport Climbing
30th September 2023

Silverberget-ny förare 23 09 01

Valstadsberget har uppdaterats

Sport Climbing
12th July 2023

Flera nya klätterleder är med. Skisserna är förbättrade och vissa grader har ändrats. Två sektioner har färgfoton med inritade leder.

Sportclimbing course at Rådsklippan

Sport Climbing
27th June 2023

29-30 juli is it sportclimbingcourse at Rådsklippan. Many easy routes are occupied from early morning.

Climbing meeting at Sjöända

Sport Climbing
18th May 2023

10 juni har Linköpings Klätterklubb träff på Sjöända./ Climbing meeting at Sjöända. Lördag, söndag 10-11 juni är det sportklätterkurs på Rådsklippan./ Sportclimbing course at Rådsklippan.

Page 1