Valstadsberget har uppdaterats

12th July 2023

Sport Climbing

Flera nya klätterleder är med. Skisserna är förbättrade och vissa grader har ändrats.
Två sektioner har färgfoton med inritade leder.