Klätterskola vårterminen

27th June 2023

BOULDERING

Träningsgrupp för barn o ungdomar 11-14 år med Elias. Start måndag 29 januari kl 19.00
Första träning, testa på gratis. Du får låna klätterskor och klätterutrustning. Kostnad för terminen 875 kr.
Anmälan till larssonelias38@gmail.com

SPORTKLÄTTERKURSER SOMMAREN
sportklätterkurser 2024 slutversion